Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hrádok13764 SGWaAP
0.211Hrádok8648 SGWaAP
0.394Hradisko2991 SGWaAP
0.442hradisko17987 SGWaAP
0.461Muráň10439 SGWaAP
0.467podhradie20813 SGWaAP
0.470Podhradie11596 SGWaAP
0.470hôrka10656 SGWaAP
0.473Hôrka7144 SGWaAP
0.478hradný_vrch3792 SGWaAP
0.480zrúcanina_hrad7566 SGWaAP
0.485kapušiansky669 SGWaAP
0.487Hrušov11941 SGWaAP
0.487slovanské_hradisko1243 SGWaAP
0.490hrad440610 SGWaAP