Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hrádocký720 SGWaAP
0.505dolnokubínsky2686 SGWaAP
0.515jelšavský538 SGWaAP
0.519tvrdošínsky774 SGWaAP
0.521novobanský1020 SGWaAP
0.542novoveský1036 SGWaAP
0.550kežmarský9617 SGWaAP
0.550bánovský2782 SGWaAP
0.552považskobystrický3488 SGWaAP
0.555banskoštiavnický2442 SGWaAP
0.558púchovský5352 SGWaAP
0.559námestovský2184 SGWaAP
0.560pribylinský476 SGWaAP
0.562hriňovský679 SGWaAP
0.564liptovskomikulášsky2310 SGWaAP
0.564vrútocký1551 SGWaAP
0.566žiarsky7735 SGWaAP
0.567turiansky466 SGWaAP
0.568bardejovský7386 SGWaAP
0.569stropkovský3811 SGWaAP
0.570kubínsky693 SGWaAP
0.576teplický1822 SGWaAP
0.579ružomberský15655 SGWaAP
0.583ilavský3536 SGWaAP
0.585krupinský1660 SGWaAP