Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hovorovosť636 SGWaAP
0.307expresívnosť1606 SGWaAP
0.419metaforickosť488 SGWaAP
0.468expresivita1995 SGWaAP
0.473obraznosť4979 SGWaAP
0.482poetickosť1086 SGWaAP
0.487lyrickosť717 SGWaAP
0.495literárnosť676 SGWaAP
0.499príznaková869 SGWaAP
0.512civilnosť547 SGWaAP
0.513dejovosť580 SGWaAP
0.514príznakový905 SGWaAP
0.518znakovosť441 SGWaAP
0.519viacvýznamovosť413 SGWaAP
0.534emocionálnosť636 SGWaAP
0.541komickosť1083 SGWaAP
0.546sugestívnosť675 SGWaAP
0.549zážitkovosť784 SGWaAP
0.552hovorový4836 SGWaAP
0.559dokumentárnosť526 SGWaAP