Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hostinec33737 SGWaAP
0.420šenk3818 SGWaAP
0.423krčma91362 SGWaAP
0.472vináreň9567 SGWaAP
0.482motorest6285 SGWaAP
0.506Hostinec1425 SGWaAP
0.507viecha3278 SGWaAP
0.508piváreň7534 SGWaAP
0.515krčmička6279 SGWaAP
0.516pohostinstvo24904 SGWaAP
0.526výčap6603 SGWaAP
0.533čárda849 SGWaAP
0.537sklep3041 SGWaAP
0.555hotelík2469 SGWaAP
0.568motel8496 SGWaAP
0.569putika1682 SGWaAP
0.571salaš22113 SGWaAP
0.576reštaurácia424496 SGWaAP
0.579hájovňa2126 SGWaAP
0.579penzión123137 SGWaAP