Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hospodárske29692 SGWaAP
0.514poľnohospodárske12293 SGWaAP
0.518ekonomické81358 SGWaAP
0.545hospodársky194394 SGWaAP
0.559hospodárska266983 SGWaAP
0.582agrárne1008 SGWaAP
0.602hospodársky11060 SGWaAP
0.609priemyselné26431 SGWaAP
0.619politické122191 SGWaAP
0.625hospodárstvo243369 SGWaAP
0.629klimatické2875 SGWaAP
0.638odvetvové1064 SGWaAP
0.640európske97597 SGWaAP
0.641národohospodárske607 SGWaAP
0.641poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.641rybné_hospodárstvo3745 SGWaAP
0.642inštitucionálne5817 SGWaAP
0.643administratívne18802 SGWaAP
0.656hospodársko2220 SGWaAP
0.658poľnohospodársky65860 SGWaAP
0.658makroekonomické2699 SGWaAP
0.660exportné1784 SGWaAP
0.666spoločenstvo324610 SGWaAP
0.670lesné_hospodárstvo13464 SGWaAP
0.671globálne25364 SGWaAP