Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000horstvo4507 SGWaAP
0.164pohorie69337 SGWaAP
0.355horský_masív3578 SGWaAP
0.361sopečné_pohorie981 SGWaAP
0.372predhorie3018 SGWaAP
0.422končiar8608 SGWaAP
0.435krasové1641 SGWaAP
0.444hornatina1237 SGWaAP
0.447ľadovcové_jazero641 SGWaAP
0.453vrchovina7363 SGWaAP
0.462hornaté1574 SGWaAP
0.467vápencové1208 SGWaAP
0.471vyhasnutá_sopka1323 SGWaAP
0.474planina16841 SGWaAP
0.479úbočie10132 SGWaAP
0.482údolie100294 SGWaAP
0.482náhorná_plošina4635 SGWaAP
0.486skalisko6298 SGWaAP
0.492skalnaté2486 SGWaAP