Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000horský_masív3578 SGWaAP
0.240pohorie69337 SGWaAP
0.321skalný_masív1907 SGWaAP
0.349končiar8608 SGWaAP
0.349skalný_útes2019 SGWaAP
0.353náhorná_plošina4635 SGWaAP
0.353kaňon18638 SGWaAP
0.355horstvo4507 SGWaAP
0.358skalnatý11171 SGWaAP
0.362predhorie3018 SGWaAP
0.375vápencový4988 SGWaAP
0.383skalný_útvar5339 SGWaAP
0.389úpätie28343 SGWaAP
0.403horský_priesmyk1417 SGWaAP
0.404úbočie10132 SGWaAP
0.408lesnatý1216 SGWaAP
0.416vápencová_skala1449 SGWaAP
0.421údolie100294 SGWaAP
0.425zasnežený_vrcholok676 SGWaAP
0.428vyhasnutá_sopka1323 SGWaAP