Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hornouhorský731 SGWaAP
0.446hornouhorské512 SGWaAP
0.448uhorský26642 SGWaAP
0.496hornouhorská581 SGWaAP
0.565Uhorsko90302 SGWaAP
0.570jágerský544 SGWaAP
0.582podžupan3090 SGWaAP
0.582kurucký1138 SGWaAP
0.582stoličné741 SGWaAP
0.585novohradský1726 SGWaAP
0.596gróf58759 SGWaAP
0.599uhorská25662 SGWaAP
0.600Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.601barón20078 SGWaAP
0.608uhorský_snem3548 SGWaAP
0.610uhorská_šľachta2450 SGWaAP