Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hornouhorské512 SGWaAP
0.446hornouhorský731 SGWaAP
0.480stredoslovenské_banské1111 SGWaAP
0.494slobodné_kráľovské5899 SGWaAP
0.512stoličné741 SGWaAP
0.514uhorské7705 SGWaAP
0.566hornouhorská581 SGWaAP
0.576spišské7386 SGWaAP
0.590uhorský26642 SGWaAP
0.592gemerské1292 SGWaAP
0.593východoslovenské6139 SGWaAP
0.593Uhorsko90302 SGWaAP
0.605meštianstvo2519 SGWaAP
0.608uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.611banské19812 SGWaAP
0.614cechové468 SGWaAP
0.616kurucké744 SGWaAP
0.620župné3521 SGWaAP
0.622banícke5574 SGWaAP
0.623meštianske845 SGWaAP
0.623šľachtické1395 SGWaAP
0.624kráľovské21268 SGWaAP
0.624bratrícke442 SGWaAP