Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hornouhorská581 SGWaAP
0.468uhorská25662 SGWaAP
0.483prešporská2109 SGWaAP
0.496hornouhorský731 SGWaAP
0.562Uhorsko90302 SGWaAP
0.566hornouhorské512 SGWaAP
0.603Prešporok11865 SGWaAP
0.605Pešť9953 SGWaAP
0.606turčiansky_Svätý1044 SGWaAP
0.614účastinná1523 SGWaAP
0.614Budín8780 SGWaAP
0.616Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.617kníhtlačiareň1607 SGWaAP
0.625miestodržiteľská945 SGWaAP
0.626meštianska7803 SGWaAP
0.628železiarska1209 SGWaAP
0.630stoličné741 SGWaAP
0.637stredoslovenské_banské1111 SGWaAP