Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hornatina1237 SGWaAP
0.208vrchovina7363 SGWaAP
0.285predhorie3018 SGWaAP
0.310pahorkatina8841 SGWaAP
0.351pohronský_Inovec899 SGWaAP
0.354krupinská_planina619 SGWaAP
0.359Pohronský_Inovec822 SGWaAP
0.359Krupinský_planina650 SGWaAP
0.361zníženina1120 SGWaAP
0.364geomorfologický_celok863 SGWaAP
0.374pohorie69337 SGWaAP
0.381bradlové_pásmo954 SGWaAP
0.382záhorská_nížina1517 SGWaAP
0.386sopečné_pohorie981 SGWaAP
0.388myjavská_pahorkatina729 SGWaAP
0.390považský_Inovec3953 SGWaAP