Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hornatý3935 SGWaAP
0.298hornaté1574 SGWaAP
0.308hornatá5659 SGWaAP
0.378lesnatý1216 SGWaAP
0.431horský_masív3578 SGWaAP
0.454hornatý_terén934 SGWaAP
0.457nížinatá494 SGWaAP
0.460pohorie69337 SGWaAP
0.481kopcovitý1973 SGWaAP
0.488náhorná_plošina4635 SGWaAP
0.489skalnatý11171 SGWaAP
0.493južný_cíp1845 SGWaAP
0.494nížina20060 SGWaAP
0.501vysočina4252 SGWaAP
0.506vnútrozemie17596 SGWaAP
0.513lesnatá1427 SGWaAP
0.513predhorie3018 SGWaAP
0.516severný_cíp731 SGWaAP
0.520močaristý912 SGWaAP
0.521skalnaté2486 SGWaAP
0.523náhorná681 SGWaAP
0.524nehostinný1873 SGWaAP