Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hornaté1574 SGWaAP
0.298hornatý3935 SGWaAP
0.307hornatá5659 SGWaAP
0.381pohorie69337 SGWaAP
0.419lesnaté577 SGWaAP
0.419rovinaté1237 SGWaAP
0.426vnútrozemie17596 SGWaAP
0.428skalnaté2486 SGWaAP
0.434lesnatý1216 SGWaAP
0.444hornatý_terén934 SGWaAP
0.445severné42086 SGWaAP
0.447malebné14882 SGWaAP
0.449predhorie3018 SGWaAP
0.452horský_masív3578 SGWaAP
0.462horstvo4507 SGWaAP
0.465nížinatá494 SGWaAP
0.481náhorná_plošina4635 SGWaAP
0.482rozľahlé5194 SGWaAP
0.488členité_pobrežie913 SGWaAP
0.494vysočina4252 SGWaAP
0.496úrodné1677 SGWaAP