Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hornatá5659 SGWaAP
0.307hornaté1574 SGWaAP
0.308hornatý3935 SGWaAP
0.323lesnatá1427 SGWaAP
0.333nížinatá494 SGWaAP
0.371náhorná_plošina4635 SGWaAP
0.388nížina20060 SGWaAP
0.407vysočina4252 SGWaAP
0.422pohorie69337 SGWaAP
0.432predhorie3018 SGWaAP
0.439hornatý_terén934 SGWaAP
0.441vnútrozemie17596 SGWaAP
0.443horský_masív3578 SGWaAP
0.443náhorná_planina756 SGWaAP
0.445náhorná681 SGWaAP
0.462severovýchodná10384 SGWaAP
0.465lesnatý1216 SGWaAP
0.474severozápadná10658 SGWaAP
0.474severné42086 SGWaAP
0.482južná128756 SGWaAP
0.483juhozápadná10446 SGWaAP