Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000horný_Hámre1333 SGWaAP
0.312voznica1492 SGWaAP
0.319Voznica1087 SGWaAP
0.337Janova_Lehota2631 SGWaAP
0.350Riečka2016 SGWaAP
0.358Nevoľný1243 SGWaAP
0.367Štiavnický_Baňa1911 SGWaAP
0.383Hrochoť6325 SGWaAP
0.387Lovčica3952 SGWaAP