Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hornádska_kotlina497 SGWaAP
0.133Hornádsky_kotlina465 SGWaAP
0.343liptovská_kotlina1248 SGWaAP
0.368ondavská_vrchovina498 SGWaAP
0.392vrchovina7363 SGWaAP
0.397hornatina1237 SGWaAP
0.398Hornohornonitriansky_kotlina709 SGWaAP
0.400Ondavský_vrchovina429 SGWaAP
0.410kotlina28177 SGWaAP
0.412krupinská_planina619 SGWaAP
0.421Krupinský_planina650 SGWaAP
0.428levočský_vrch1888 SGWaAP
0.429Pohronský_Inovec822 SGWaAP
0.439vihorlatský_vrch993 SGWaAP
0.449Slanský_vrch2282 SGWaAP
0.450slanský_vrch2679 SGWaAP
0.451Levočský_vrch1217 SGWaAP