Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hornádska454 SGWaAP
0.515Gelnický633 SGWaAP
0.518ondavská601 SGWaAP
0.521Laborecký1233 SGWaAP
0.522laborecká1980 SGWaAP
0.531štítnická537 SGWaAP
0.549Levočský2994 SGWaAP
0.553Lúčny2247 SGWaAP
0.555slanská703 SGWaAP
0.563novoveská_Huta724 SGWaAP
0.568Rožňavský3933 SGWaAP
0.571ďumbierska1233 SGWaAP
0.574gelnická820 SGWaAP
0.575Slanský1143 SGWaAP
0.576Ondavský730 SGWaAP
0.579hronská1789 SGWaAP
0.582važecká1148 SGWaAP
0.586Dargovský637 SGWaAP
0.588Ipeľský1721 SGWaAP