Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000horlivosť13105 SGWaAP
0.408veľkodušnosť3917 SGWaAP
0.433nábožnosť6354 SGWaAP
0.448zbožnosť13347 SGWaAP
0.481dobrotivosť2433 SGWaAP
0.485smelosť4320 SGWaAP
0.487miernosť5597 SGWaAP
0.526úctivosť1253 SGWaAP
0.527šľachetnosť2744 SGWaAP
0.527vlažnosť1279 SGWaAP
0.539dobroprajnosť1039 SGWaAP
0.541horlivá3881 SGWaAP
0.543oduševnenosť547 SGWaAP
0.545vľúdnosť2845 SGWaAP
0.550horlivé1591 SGWaAP
0.552zaťatosť1576 SGWaAP
0.557vrúcnosť3286 SGWaAP
0.560oduševnenie4741 SGWaAP
0.561oddanosť25762 SGWaAP
0.561náruživosť3471 SGWaAP
0.561prostota3792 SGWaAP
0.564tvrdošijnosť518 SGWaAP
0.565svätosť32841 SGWaAP
0.566opovážlivosť2306 SGWaAP