Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000horlivé1591 SGWaAP
0.437zbožné1827 SGWaAP
0.458usilovné2542 SGWaAP
0.462neúnavné2111 SGWaAP
0.496nábožné1272 SGWaAP
0.510svedomité1206 SGWaAP
0.514oduševnené706 SGWaAP
0.515veľkodušné967 SGWaAP
0.527vytrvalé4551 SGWaAP
0.528horlivá3881 SGWaAP
0.535zanietené735 SGWaAP
0.538fanatické1222 SGWaAP
0.544oddané1905 SGWaAP
0.550horlivosť13105 SGWaAP
0.551pokorné4001 SGWaAP
0.565trpezlivé3912 SGWaAP
0.579horlivý12656 SGWaAP
0.581obetavé1100 SGWaAP
0.582činorodé408 SGWaAP
0.582úzkostlivé1129 SGWaAP
0.582ustavičné6581 SGWaAP
0.583kázanie9588 SGWaAP
0.590náruživé515 SGWaAP
0.591neprestajné2190 SGWaAP
0.598dobrosrdečné441 SGWaAP