Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000horár7148 SGWaAP
0.328hájnik4276 SGWaAP
0.359polesný857 SGWaAP
0.415bača15048 SGWaAP
0.436ujček1730 SGWaAP
0.452drevorubač8914 SGWaAP
0.493gazda32772 SGWaAP
0.508lesník27950 SGWaAP
0.526Ďurko6875 SGWaAP
0.528ujec2776 SGWaAP
0.533ujko3108 SGWaAP
0.533zbojník23566 SGWaAP
0.537mlynár7773 SGWaAP
0.539sváko1846 SGWaAP
0.540paholok4903 SGWaAP
0.543kočiš9123 SGWaAP
0.543honelník1132 SGWaAP
0.544strážmajster4078 SGWaAP
0.547ujo46223 SGWaAP
0.549krčmár10800 SGWaAP
0.550ovčiar1316 SGWaAP
0.550poľovník54026 SGWaAP
0.551Ďuro11355 SGWaAP
0.556Janko83692 SGWaAP