Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000honvéd1976 SGWaAP
0.364Honvéd854 SGWaAP
0.475husár5217 SGWaAP
0.550Ferencváros2275 SGWaAP
0.556červenoarmejec1409 SGWaAP
0.571honvédsky505 SGWaAP
0.574Ocskay488 SGWaAP
0.577Ferencváros_Budapešť874 SGWaAP
0.592pandúr1618 SGWaAP
0.597hajdúch4530 SGWaAP
0.597kurucký1138 SGWaAP
0.601labanec676 SGWaAP
0.602husársky1224 SGWaAP