Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hontiansky_Tesáre485 SGWaAP
0.293Hontiansky_Tesáre435 SGWaAP
0.357hontiansky_Nemec840 SGWaAP
0.403Hontiansky_Moravce577 SGWaAP
0.440voznica1492 SGWaAP
0.441Bzovík4398 SGWaAP
0.447detvianska_Huta1152 SGWaAP
0.468jedľový_Kostoľany797 SGWaAP