Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hontiansky_Nemec840 SGWaAP
0.297Bzovík4398 SGWaAP
0.350voznica1492 SGWaAP
0.357hontiansky_Tesáre485 SGWaAP
0.362Hrochoť6325 SGWaAP
0.368Voznica1087 SGWaAP
0.378Hontiansky_Tesáre435 SGWaAP
0.391horný_Hámre1333 SGWaAP
0.395Hontiansky_Moravce577 SGWaAP