Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hontiansky1138 SGWaAP
0.340Hontiansky3288 SGWaAP
0.402hontianska2409 SGWaAP
0.414novohradský1726 SGWaAP
0.429Hont6820 SGWaAP
0.454Novohrad10349 SGWaAP
0.468gemerský4683 SGWaAP
0.487zemplínsky5344 SGWaAP
0.491Tekov7585 SGWaAP
0.511Gemer27968 SGWaAP
0.514abovský493 SGWaAP
0.515hontianske503 SGWaAP
0.515Pukanec2906 SGWaAP
0.519Hrušov11941 SGWaAP
0.533modrokamenský448 SGWaAP
0.544krupinský1660 SGWaAP
0.549Bzovík4398 SGWaAP