Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hontianske503 SGWaAP
0.464Hontiansky3288 SGWaAP
0.488novohradské758 SGWaAP
0.511gemerské1292 SGWaAP
0.515hontiansky1138 SGWaAP
0.527hontianska2409 SGWaAP
0.537Tekov7585 SGWaAP
0.548Novohrad10349 SGWaAP
0.550hontiansky_Nemec840 SGWaAP
0.555Bzovík4398 SGWaAP
0.566Hont6820 SGWaAP
0.570Pukanec2906 SGWaAP
0.585Gemer27968 SGWaAP
0.587šarišské2813 SGWaAP
0.587turčianske3065 SGWaAP
0.591stredoslovenské4066 SGWaAP
0.601Malohont3821 SGWaAP
0.605zemplínske2747 SGWaAP
0.611podpolianske1049 SGWaAP
0.612hontiansky_Tesáre485 SGWaAP