Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hontianska2409 SGWaAP
0.285Hontiansky3288 SGWaAP
0.402hontiansky1138 SGWaAP
0.450gemerská5797 SGWaAP
0.452Bzovík4398 SGWaAP
0.454Novohrad10349 SGWaAP
0.455Zvolenský_Slatina3121 SGWaAP
0.466Hrochoť6325 SGWaAP
0.466novohradská4205 SGWaAP
0.467zvolenská_Slatina3158 SGWaAP
0.469Tekov7585 SGWaAP
0.475hontiansky_Nemec840 SGWaAP
0.478Pukanec2906 SGWaAP
0.481Krupina34205 SGWaAP
0.484Hont6820 SGWaAP
0.488Ďarmoty2472 SGWaAP