Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000honosný8623 SGWaAP
0.333honosná7244 SGWaAP
0.338pompézny2507 SGWaAP
0.356okázalý2727 SGWaAP
0.358prepychový3720 SGWaAP
0.377honosné3649 SGWaAP
0.428noblesný2217 SGWaAP
0.500honosne3158 SGWaAP
0.513prepychová3175 SGWaAP
0.521luxusný105708 SGWaAP
0.534pompézna3033 SGWaAP
0.536bohato_zdobený2356 SGWaAP
0.537prepychovo908 SGWaAP
0.558okázalá2844 SGWaAP
0.561prepychové1425 SGWaAP
0.565nóbl2656 SGWaAP
0.565honosnosť854 SGWaAP
0.568skvostný5566 SGWaAP
0.579pompézne1256 SGWaAP
0.582veľkolepý26598 SGWaAP
0.595noblesná2093 SGWaAP