Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000honosné3649 SGWaAP
0.257prepychové1425 SGWaAP
0.377honosný8623 SGWaAP
0.420honosná7244 SGWaAP
0.435pompézne1079 SGWaAP
0.440noblesné825 SGWaAP
0.478okázalé1559 SGWaAP
0.535prepychová3175 SGWaAP
0.535skvostné2248 SGWaAP
0.557prepychový3720 SGWaAP
0.561panské_sídlo1608 SGWaAP
0.562aristokratické855 SGWaAP
0.567pompézny2507 SGWaAP
0.573luxusné38877 SGWaAP
0.585majestátne2664 SGWaAP
0.591snobské500 SGWaAP
0.593pôvabné4561 SGWaAP
0.594skromné11350 SGWaAP
0.597nóbl2656 SGWaAP
0.600okázalý2727 SGWaAP
0.601šľachtické_sídlo1591 SGWaAP
0.602prepychovo908 SGWaAP
0.603vkusné4177 SGWaAP
0.613extravagantné2481 SGWaAP