Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000honorácia894 SGWaAP
0.463smotánka12514 SGWaAP
0.511aristokracia7168 SGWaAP
0.522šľachta27175 SGWaAP
0.606šľachtická7747 SGWaAP
0.628úradníctvo985 SGWaAP
0.631meštianstvo2519 SGWaAP
0.634majetná2040 SGWaAP
0.634aristokratická3139 SGWaAP
0.635vrchnosť12910 SGWaAP
0.636zámožná2931 SGWaAP
0.638mešťan18882 SGWaAP
0.640urodzená2769 SGWaAP
0.641hodnostár9043 SGWaAP
0.654prešporská2109 SGWaAP
0.673služobníctvo10962 SGWaAP
0.674malomestská935 SGWaAP
0.679zámožný6513 SGWaAP
0.681intelektuálna_elita1449 SGWaAP
0.683patricij1166 SGWaAP
0.685honosná7244 SGWaAP
0.689dvorná_dáma3033 SGWaAP
0.690aristokrat6015 SGWaAP
0.691aristokratický3011 SGWaAP
0.693grófska1269 SGWaAP
0.697snobská1281 SGWaAP
0.702kráľovská74238 SGWaAP
0.703uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.704meštianska7803 SGWaAP
0.704panovnícky_dvor1098 SGWaAP
0.705statkár4923 SGWaAP
0.705urodzený5629 SGWaAP
0.706buržoázia8590 SGWaAP
0.708generalita1965 SGWaAP
0.708dedinská17193 SGWaAP
0.710šľachtic27207 SGWaAP
0.713pospolitý_ľud3361 SGWaAP
0.713cisárska10525 SGWaAP
0.715potentát1335 SGWaAP
0.716noblesná2093 SGWaAP
0.717chýrna2468 SGWaAP
0.719lóža11771 SGWaAP
0.719nóbl2656 SGWaAP
0.720kurtizána2832 SGWaAP
0.721majetný7337 SGWaAP