Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000honorácia894 SGWaAP
0.463smotánka12514 SGWaAP
0.511aristokracia7168 SGWaAP
0.522šľachta27175 SGWaAP
0.606šľachtická7747 SGWaAP
0.628úradníctvo985 SGWaAP
0.631meštianstvo2519 SGWaAP
0.634majetná2040 SGWaAP
0.634aristokratická3139 SGWaAP
0.635vrchnosť12910 SGWaAP
0.636zámožná2931 SGWaAP
0.638mešťan18882 SGWaAP
0.640urodzená2769 SGWaAP
0.641hodnostár9043 SGWaAP
0.654prešporská2109 SGWaAP
0.673služobníctvo10962 SGWaAP
0.674malomestská935 SGWaAP
0.679zámožný6513 SGWaAP
0.681intelektuálna_elita1449 SGWaAP
0.683patricij1166 SGWaAP
0.685honosná7244 SGWaAP
0.689dvorná_dáma3033 SGWaAP