Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000homosexuálne_manželstvo2823 SGWaAP
0.286homosexuálne_partnerstvo1080 SGWaAP
0.303registrované_partnerstvo11055 SGWaAP
0.319homosexuálny_pár4709 SGWaAP
0.421rovnaké_pohlavie14524 SGWaAP
0.454homosexuál45936 SGWaAP
0.468homosexuálne3453 SGWaAP
0.468eutanázia17571 SGWaAP
0.478náhradné_materstvo1084 SGWaAP
0.482interrupcia23544 SGWaAP
0.499legalizácia_marihuana1169 SGWaAP
0.517homosexuálny13909 SGWaAP
0.518asistovaná_samovražda1524 SGWaAP
0.544gej7383 SGWaAP
0.558homosexuálna7227 SGWaAP
0.559interrupčný1918 SGWaAP
0.559polygamia1742 SGWaAP
0.563homosexuálne1478 SGWaAP
0.571umelé_prerušenie5467 SGWaAP
0.574heterosexuálny_pár1006 SGWaAP