Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000holokaust40944 SGWaAP
0.260Holokaust1157 SGWaAP
0.415rómsky_holokaust1539 SGWaAP
0.472nacizmus17825 SGWaAP
0.513rasové_násilie1065 SGWaAP
0.516genocída23098 SGWaAP
0.531antisemitizmus16200 SGWaAP
0.535koncentračný_tábor32362 SGWaAP
0.541deportácia_Žid1893 SGWaAP
0.545nacista32919 SGWaAP
0.547nacistický14728 SGWaAP
0.552nacistický_koncentračný1672 SGWaAP
0.557pogrom4103 SGWaAP
0.558arménska_genocída595 SGWaAP
0.559nacistické3644 SGWaAP
0.560vyhladzovací_tábor3205 SGWaAP
0.575Žid151777 SGWaAP
0.582Osvienčim17526 SGWaAP