Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000holandské_kráľovstvo1697 SGWaAP
0.366nórske_kráľovstvo1603 SGWaAP
0.428dánske_kráľovstvo856 SGWaAP
0.497Veľvyslanectvo6028 SGWaAP
0.502švajčiarska_konfederácia1853 SGWaAP
0.515veľvyslankyňa9788 SGWaAP
0.531veľvyslanec80646 SGWaAP
0.576Veľvyslanec842 SGWaAP
0.596Zastupiteľský674 SGWaAP
0.598veľvyslanectvo48132 SGWaAP
0.599generálny_konzul2300 SGWaAP
0.601Helénsky414 SGWaAP
0.613Cyperský1309 SGWaAP
0.623republika951415 SGWaAP
0.641rád_maltézsky697 SGWaAP