Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hodnotové4796 SGWaAP
0.502ideové3864 SGWaAP
0.511hodnotový15117 SGWaAP
0.512názorové1469 SGWaAP
0.518hodnotová9496 SGWaAP
0.522svetonázorové679 SGWaAP
0.533ideologické6710 SGWaAP
0.564hodnotovo4956 SGWaAP
0.567myšlienkové4110 SGWaAP
0.596normatívne1326 SGWaAP
0.600morálne31437 SGWaAP
0.601mravné6459 SGWaAP
0.602humanistické2443 SGWaAP
0.609metodologické1251 SGWaAP
0.612filozofické10273 SGWaAP
0.613hodnotová_orientácia5061 SGWaAP
0.618politické122191 SGWaAP
0.625etické13614 SGWaAP
0.641zahraničnopolitické1578 SGWaAP
0.652intelektuálne8438 SGWaAP
0.657dejinné2026 SGWaAP
0.660marxistické1330 SGWaAP
0.660vyhranené1135 SGWaAP
0.665fundamentálne1510 SGWaAP
0.666sociologické2225 SGWaAP