Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hodnostár9043 SGWaAP
0.264cirkevný_hodnostár7202 SGWaAP
0.407prelát4112 SGWaAP
0.451miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.472veľmož6882 SGWaAP
0.475panovník51690 SGWaAP
0.500pohlavár3064 SGWaAP
0.510klerik8145 SGWaAP
0.511vezír2702 SGWaAP
0.512šľachtic27207 SGWaAP
0.515duchovenstvo7189 SGWaAP
0.516vladár10193 SGWaAP
0.540potentát1335 SGWaAP
0.545úradník148254 SGWaAP
0.549klérus7579 SGWaAP
0.559palatín7542 SGWaAP
0.566kňaz355291 SGWaAP
0.567mocnár1810 SGWaAP
0.573urodzený5629 SGWaAP
0.574prefekt7832 SGWaAP
0.576duchovný42161 SGWaAP
0.579vládca51375 SGWaAP
0.580svetský15553 SGWaAP
0.580cirkevný71707 SGWaAP