Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hodné14489 SGWaAP
0.410hodný33544 SGWaAP
0.490nehodné1523 SGWaAP
0.556hodná33749 SGWaAP
0.571vznešené8432 SGWaAP
0.607duchaplné1063 SGWaAP
0.614záslužné1072 SGWaAP
0.620hanebné3436 SGWaAP
0.629zvrhlé1534 SGWaAP
0.638skvostné2248 SGWaAP
0.647hodnotné16402 SGWaAP
0.648poburujúce1482 SGWaAP
0.650vďačné6122 SGWaAP
0.653obdivuhodné10869 SGWaAP
0.654hrdinské2559 SGWaAP
0.661chvályhodné4813 SGWaAP
0.661stupídne731 SGWaAP
0.662múdre25964 SGWaAP
0.663nevkusné1963 SGWaAP
0.664výstižné9421 SGWaAP
0.665povznášajúce1249 SGWaAP
0.666zahanbujúce1530 SGWaAP
0.672úbohé12159 SGWaAP
0.674ohavné1961 SGWaAP
0.676nedôstojné5337 SGWaAP