Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hnedouhoľná832 SGWaAP
0.391uhoľná2632 SGWaAP
0.402hnedé_uhlie5009 SGWaAP
0.461uhoľné977 SGWaAP
0.492uhoľná_baňa2888 SGWaAP
0.500lignit1165 SGWaAP
0.522uholná414 SGWaAP
0.573Elektráreň_Nováky822 SGWaAP
0.576elektráreň105944 SGWaAP
0.577hlinikáreň2010 SGWaAP
0.578oceliareň6912 SGWaAP
0.579uhoľný4440 SGWaAP
0.586železná_ruda6792 SGWaAP
0.587baňa76782 SGWaAP
0.590cementáreň5838 SGWaAP
0.593Hornohornonitriansky_baňa1544 SGWaAP
0.596železiareň11114 SGWaAP
0.598elektrárenský1281 SGWaAP
0.600uhlie59027 SGWaAP
0.607ťažobná10152 SGWaAP
0.607železorudná494 SGWaAP
0.612uhoľná_elektráreň2016 SGWaAP
0.615siderit1164 SGWaAP
0.615zlieváreň1121 SGWaAP
0.618huta8930 SGWaAP