Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hnedé_uhlie5009 SGWaAP
0.251lignit1165 SGWaAP
0.283uhlie59027 SGWaAP
0.402hnedouhoľná832 SGWaAP
0.442železná_ruda6792 SGWaAP
0.451drevná_štiepka3355 SGWaAP
0.452uhoľné977 SGWaAP
0.465zemný_plyn58962 SGWaAP
0.469drevná_biomasa843 SGWaAP
0.469uhoľná2632 SGWaAP
0.480uhoľný4440 SGWaAP
0.508štiepka5422 SGWaAP
0.512spaľovanie_biomasa1427 SGWaAP
0.517biomasa34379 SGWaAP
0.524jadrové_palivo4036 SGWaAP
0.525drevná3344 SGWaAP
0.533Elektráreň_Nováky822 SGWaAP
0.534uhoľná_elektráreň2016 SGWaAP
0.534uránová_ruda1043 SGWaAP
0.535ťažba97409 SGWaAP
0.541bauxit1089 SGWaAP
0.541fosílne_palivo10694 SGWaAP
0.546drevená_briketa1077 SGWaAP
0.548briketa6521 SGWaAP