Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hliadka76288 SGWaAP
0.363policajná_hliadka18581 SGWaAP
0.370motohliadka427 SGWaAP
0.419MsP19685 SGWaAP
0.434polícia757726 SGWaAP
0.458policajt498257 SGWaAP
0.464Hliadka706 SGWaAP
0.473zásahová_jednotka3232 SGWaAP
0.492hliadka_MsP6425 SGWaAP
0.501hliadková2260 SGWaAP
0.526vyslaná_hliadka1053 SGWaAP
0.527poriadková7893 SGWaAP
0.531OO_PZ7979 SGWaAP
0.561obvodné_oddelenie8733 SGWaAP
0.567Obvodný_oddelenie4813 SGWaAP
0.576hliadkovať6197 SGWaAP
0.580policajný_zbor52432 SGWaAP
0.580policajná82642 SGWaAP
0.632patrola3432 SGWaAP
0.632OR_PZ9934 SGWaAP