Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hlavný_kontrolór23932 SGWaAP
0.250hlavná_kontrolórka5255 SGWaAP
0.436kontrolórka4888 SGWaAP
0.451obecné_zastupiteľstvo58249 SGWaAP
0.470prednosta_MsÚ4572 SGWaAP
0.498mestské_zastupiteľstvo137645 SGWaAP
0.501kontrolór29605 SGWaAP
0.501starosta428883 SGWaAP
0.502MsR3196 SGWaAP
0.516primátor512206 SGWaAP
0.517MsZ50628 SGWaAP
0.522zastupiteľstvo124234 SGWaAP
0.535miestne_zastupiteľstvo15564 SGWaAP
0.540mandátová_komisia1366 SGWaAP
0.562prednostka_MsÚ1870 SGWaAP
0.564náčelník_MsP2645 SGWaAP
0.579ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.582revízna_komisia6173 SGWaAP
0.583Obecný_zastupiteľstvo4434 SGWaAP
0.586ZMOS28828 SGWaAP
0.588NKÚ19310 SGWaAP
0.591návrhová_komisia3787 SGWaAP
0.604viceprimátor25303 SGWaAP
0.605novozvolené1368 SGWaAP