Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hlavný939809 SGWaAP
0.504hlavný30381 SGWaAP
0.565kľúčový143700 SGWaAP
0.612primárny52933 SGWaAP
0.632hlavná914218 SGWaAP
0.652jediný647769 SGWaAP
0.654dôležitý581159 SGWaAP
0.681významný384780 SGWaAP
0.703sekundárny27730 SGWaAP
0.712ďalší2718669 SGWaAP
0.712vedúci226529 SGWaAP
0.728centrálny57391 SGWaAP
0.731prioritný12599 SGWaAP
0.735prvoradý16197 SGWaAP
0.736Ďalší9444 SGWaAP
0.740iniciátor30095 SGWaAP
0.743základný505639 SGWaAP
0.743hlavná1976 SGWaAP
0.745nasledovný86492 SGWaAP
0.747dominantný34155 SGWaAP
0.752dominujúci3540 SGWaAP
0.754podstatný66062 SGWaAP
0.756častý140526 SGWaAP
0.757jeden4449636 SGWaAP