Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hlasista1119 SGWaAP
0.370davista1019 SGWaAP
0.481ľudák3807 SGWaAP
0.492národne_orientovaný1080 SGWaAP
0.497štúrovec8822 SGWaAP
0.503čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.510národovec10698 SGWaAP
0.513Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.514Šrobár3298 SGWaAP
0.527Štúr34337 SGWaAP
0.537agrárnik1551 SGWaAP
0.538autonomista887 SGWaAP
0.546Vavro_Šrobár2604 SGWaAP
0.551slovanská_vzájomnosť2236 SGWaAP
0.552Hurban15758 SGWaAP
0.557nadrealista937 SGWaAP
0.560Hodža9730 SGWaAP
0.560čechoslovakista1225 SGWaAP
0.565národne_uvedomelý746 SGWaAP
0.569národne_orientovaná895 SGWaAP
0.570panslavizmus1731 SGWaAP
0.571ľudácka1678 SGWaAP
0.573bernolákovské672 SGWaAP