Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hladomor10272 SGWaAP
0.423vojnový_konflikt10783 SGWaAP
0.442neúroda2459 SGWaAP
0.512epidémia_cholera1258 SGWaAP
0.522ozbrojený_konflikt8417 SGWaAP
0.531prírodná_katastrofa14513 SGWaAP
0.539epidémia35751 SGWaAP
0.542populačná_explózia1347 SGWaAP
0.551cholera8524 SGWaAP
0.562vojna656840 SGWaAP
0.563pogrom4103 SGWaAP
0.583bratovražedná848 SGWaAP
0.588podvýživa11016 SGWaAP
0.594kataklizma2091 SGWaAP
0.599teror23806 SGWaAP
0.605genocída23098 SGWaAP
0.610katastrofa113090 SGWaAP
0.614krviprelievanie7494 SGWaAP
0.625hlad113703 SGWaAP
0.632morová_epidémia2403 SGWaAP