Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000hitler734 SGWaAP
0.404Hitler54756 SGWaAP
0.464nemec6801 SGWaAP
0.470putin523 SGWaAP
0.490izrael1251 SGWaAP
0.493kotleba928 SGWaAP
0.505rus14501 SGWaAP