Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000historka33291 SGWaAP
0.396anekdota7010 SGWaAP
0.537epizódka2132 SGWaAP
0.553úsmevná_príhoda1275 SGWaAP
0.565story7399 SGWaAP
0.577klebietka506 SGWaAP
0.578povedačka1738 SGWaAP
0.585klebeta22640 SGWaAP
0.604vtipná38924 SGWaAP
0.607pletka4128 SGWaAP
0.611scénka25654 SGWaAP
0.612humorná9242 SGWaAP
0.618úsmevná6400 SGWaAP
0.619vtip89978 SGWaAP
0.629vtipná_scénka1002 SGWaAP
0.631bájka10770 SGWaAP
0.647vyprávať3366 SGWaAP
0.648príhoda57433 SGWaAP
0.650fáma16255 SGWaAP
0.654legenda172664 SGWaAP
0.654báj5912 SGWaAP