Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000historizmus2191 SGWaAP
0.383romantizmus12850 SGWaAP
0.401klasicizmus6827 SGWaAP
0.439eklekticizmus732 SGWaAP
0.453funkcionalizmus2099 SGWaAP
0.465manierizmus887 SGWaAP
0.465symbolizmus4007 SGWaAP
0.473socialistický_realizmus5982 SGWaAP
0.475postmodernizmus1877 SGWaAP
0.478realizmus17755 SGWaAP
0.478racionalizmus3906 SGWaAP
0.481barok14167 SGWaAP
0.485biedermeier853 SGWaAP
0.491postmoderna6053 SGWaAP
0.494neoklasicizmus559 SGWaAP
0.499expresionizmus3275 SGWaAP
0.500purizmus906 SGWaAP
0.501poetizmus1678 SGWaAP
0.505impresionizmus2995 SGWaAP
0.512naturalizmus2845 SGWaAP
0.514konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.516archaizmus1976 SGWaAP