Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000historiografia11468 SGWaAP
0.403historiografická794 SGWaAP
0.424spisba5080 SGWaAP
0.435dejiny395698 SGWaAP
0.442jazykoveda8662 SGWaAP
0.447umenoveda629 SGWaAP
0.482dejepisectvo818 SGWaAP
0.529historik117571 SGWaAP
0.533lexikografia860 SGWaAP
0.534historiografický593 SGWaAP
0.534literárnohistorický1307 SGWaAP
0.540dialektológia1165 SGWaAP
0.543literárnohistorická1578 SGWaAP
0.546folkloristika2354 SGWaAP
0.553komparatistika1307 SGWaAP
0.557periodizácia1817 SGWaAP
0.560filozofické_myslenie1671 SGWaAP
0.561etnografia3670 SGWaAP
0.568dejinný6632 SGWaAP
0.569učebnica_dejepis3395 SGWaAP
0.570súdobá3366 SGWaAP
0.570lingvistika6100 SGWaAP
0.572slavistika3157 SGWaAP
0.572frazeológia4652 SGWaAP
0.573onomastika1002 SGWaAP