Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000historiograf453 SGWaAP
0.492dejepisec1681 SGWaAP
0.513polyhistor2337 SGWaAP
0.526encyklopedista693 SGWaAP
0.532historik117571 SGWaAP
0.533orientalista946 SGWaAP
0.537súveký948 SGWaAP
0.557filológ2149 SGWaAP
0.560učenec17657 SGWaAP
0.572geograf3624 SGWaAP
0.575vzdelanec9624 SGWaAP
0.576bibliograf875 SGWaAP
0.576archivár5755 SGWaAP
0.590kronikár10739 SGWaAP
0.600národopisec587 SGWaAP
0.600ostrihomský_kanonik550 SGWaAP
0.604umenovedec516 SGWaAP
0.604životopisec2823 SGWaAP
0.610reformátor10675 SGWaAP
0.613letopisec474 SGWaAP
0.613osvietenský2884 SGWaAP
0.618literát11657 SGWaAP
0.618filozof66898 SGWaAP