Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000historik117571 SGWaAP
0.384teoretik21944 SGWaAP
0.406dejepisec1681 SGWaAP
0.407etnograf3785 SGWaAP
0.408etnológ3267 SGWaAP
0.412kunsthistorik2053 SGWaAP
0.420jazykovedec12097 SGWaAP
0.431lingvista3957 SGWaAP
0.435orientalista946 SGWaAP
0.436umenovedec516 SGWaAP
0.439bádateľ22622 SGWaAP
0.441publicista37739 SGWaAP
0.448filológ2149 SGWaAP
0.466filozof66898 SGWaAP
0.468archivár5755 SGWaAP
0.472literát11657 SGWaAP
0.473sociológ20622 SGWaAP
0.481antropológ5235 SGWaAP
0.484teológ30012 SGWaAP
0.487estetik1930 SGWaAP
0.487literárny_kritik6916 SGWaAP
0.488kronikár10739 SGWaAP
0.493muzikológ2140 SGWaAP
0.494muzeológ431 SGWaAP