Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000historička7651 SGWaAP
0.282kunsthistorička819 SGWaAP
0.315teoretička2213 SGWaAP
0.319etnografka1209 SGWaAP
0.366kurátorka13044 SGWaAP
0.399publicistka4108 SGWaAP
0.410etnologička2844 SGWaAP
0.445archeologička2294 SGWaAP
0.445literárna_vedkyňa993 SGWaAP
0.449filozofka1959 SGWaAP
0.450muzikologička522 SGWaAP
0.457zostavovateľka1496 SGWaAP
0.467teatrologička683 SGWaAP
0.470reštaurátorka901 SGWaAP
0.472antropologička906 SGWaAP
0.475sociologička6018 SGWaAP
0.480archivárka452 SGWaAP
0.481bádateľka550 SGWaAP
0.485spisovateľka46533 SGWaAP
0.496editorka3711 SGWaAP
0.501výtvarníčka12553 SGWaAP
0.504dokumentaristka1327 SGWaAP
0.513jazykovedkyňa592 SGWaAP
0.513kritička3245 SGWaAP
0.517prekladateľka9607 SGWaAP